Zobrazit menuSkrýt menu

"Děti potřebují láskyplnou důslednost"

Autor: Michalová, Zdeňka, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 14, č. 4 (2007)
Plná dostupnost: NE poruchy chování, děti s poruchami chování, sociální integrace

Článek typu rozhovoru věnovaný problematice poruch chování u dětí.

Rozhovor se speciální pedagožkou o poruchách chování u dětí. definice poruch chování. rozdíly mezi poruchou chování a "nevychovaností". Vliv rodinné výchovy. Symptomy charakterizující poruchu chování - poruchy pozornosti, sociální nezralost apod. Péče o dítě s poruchou chování, jeho integrace do běžné školy (podle intenzity poruchy). Metody práce s dětmi s porucho chování - střídání forem práce (v určitém režimu), pochvala výkonu, eliminace afektu, rozhovor a pocitech. Zvládání záchvatu agrese.

Michalová, Zdeňka. "Děti potřebují láskyplnou důslednost". Informatorium, 2007, 14(4), s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS