Zobrazit menuSkrýt menu

Děti napodobují televizní násilí

Autor: Koukolík, František, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 14, č. 2 (2007)
Plná dostupnost: NE televizní násilí, násilí v médiích, děti, agresivní chování, agresivita

Článek věnovaný problematice vlivu televizního násilí na děti.

Rozhovor s uznávaným patologem a odborníkem na zkoumání vztahu poškození mozku a duševních funkcí o příčinách zla v lidech. Definování zla jako druhu obecně násilného chování, samoúčelné agrese. Píčiny násilného chování - geny, poškození mozku v těhotenství (výživa, kouření) a při porodu, vztahy v rodině, sociální prostředí. Působení násilí v médiích na psychiku dítěte. Nevhodnost sledování televize pro děti mladší 3 let. Pojem deprivant jako neúplný (částečný, sociálně adaptovaný) psychopat - zastoupení v populaci, projevy, možnosti prevence výchovou.

Koukolík, František. Děti napodobují televizní násilí. Informatorium, 2007, 14(2), s. 6-7. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS