Zobrazit menuSkrýt menu

Deset let zkušeností s léčbou relapsu akutní lymfoblastické leukémie v dětském věku

Autor: Starý, Jan, Sedláček, Petr (onko), Komrska, Vladimír, Kobylka, P., Syrůčková, Z., Kořínková, P., Skala, J.P., Kvěch, Josef, Vávra, V., Smíšek, Petr, Hrodek, O. | Rok vydání: 1997 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Klinická onkologie, 1997, 10(1)
Plná dostupnost: NE dítě, děti, Sedláček, Petr (onko), leukemie, nádor, rakovina, kmenové buňky, krvetvorba, maligní, nemaligní, zhoubný, nezhoubný, choroba, nemoc, onemocnění

Diagnóza relapsu leukémie znamenala do nedávné doby pro postižené dítě konec naděje na úplné vyléčení. Autoři shrnují desetiletou zkušemost s léčbou relapsů dětské akutní lymfoblastické leukémie (ALL) a hodnotí význam, moderní intenzivní chemotherapie a transplantace kostní dřeně pro zlepšení prognózydětí s relapsem. V letech 1989-1995 bylo na II. dětslé klinice FN Motol léčeno 44 dětí s prvním relapsem ALL podle různých protokolů léčby relapsu. největší skupina dětí (36) byla léčena podle protokolů německé pracovní skupiny pro dětskou leukémii BFN. Izolovaný relaps v kostní dřeni prodělalo 24 dětí. Leukemická infiltrace CNS se vyskytla u 4 dětí, izolovaný relaps v testes postihl 9 chlapců. Kombinovaný relaps v kostní dřeni a CNS nebo testes postihl 7 dětí. Celková úspěšnost v dosažení druhé remise byla 86% (38/44), 8letý EFS byl 20%. Medián déliky druhé remise byl 15 měsíců. Nejlepší prognózu měli chlapci s izolovanou infiltrací testes (EFS 56%) a děti s kombinovaným relapsem (EFS 43%). Prognóza dětí s izolovaným dřeňovým relapsem (EFS 4%) a CNS leukémií byla velmi špatná. Děti, které prodělaly relaps leukémie déle než 30 měsíců od diagnózy (pozdní relaps), měly statisticky vyšší naději na vyléčení (EFS 30%) než děti s časným relapsem (EFS 10%). Zařazení transplantace kostní dřeně do léčby relapsu ALL v 90. letech a zlepšení možností podpůrné léčby vedly k zlepšení výsledků. EFS dětí léčených po roce 1990 je 30% ve srovnání s EFS 13% u dětí léčených dříve, rozdíl ale nedosáhl statistické významnosti. Alogenní transplantací kostní dřeně bylo léčeno 5 dětí a všechny žijí v remisi. Autologní transplantace kostní dřeně v léčbě relapsu selhala. Ze 6 takto léčených dětí žije jediné. Moderní léčbou relapsu ALL lze u 1/3 dětí dosáhnout dlouhodobé remise.

Sedláček, Petr, [et al.]. Deset let zkušeností s léčbou relapsu akutní lymfoblastické leukémie v dětském věku. Klinická onkologie, 1997, 10(1), s. 13 - 19. ISSN 0862-495X (tištěná verze). ISSN 1802-5307.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS