Zobrazit menuSkrýt menu

Demografické a EEG rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří reagují na léčbu, a těmi, kteří reagují nedostatečně

Autor: Kamarádová, Dana, Praško, Ján, Brunovský, Martin | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychiatrie pro praxi, Roč. 14, č. 2 (2013)
Plná dostupnost: ANO panická porucha, sLORETA, okcipitální gyrus, zadní cingulum, panic disorder, sLORETS, occipital lobe, posteriori cingulate

V naší práci jsme hledali klinické a elektrofyziologické rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří dobře reagovali na léčbu, a kteří nereagovali dostatečně. Zkoumaní pacienti byli léčeni pomocí standardizované KBT a většina pacientů zároveň dostávala antidepresiva. Odpověď na léčbu byla definována jako pokles v Beckově inventáři úzkosti o 25 %. Skupina respondérů se od non-respondérů na počátku nelišila v elektrické aktivitě. U respondérů došlo po léčbě ke statisticky významnému (p < 0,05) snížení alfa-2 aktivity (10,5–12 Hz) v oblasti okcipitálního laloku a dále byl zaznamenán trend ke zvyšování beta-3 aktivity (21,5 – 30 Hz) v zadním cingulu. U non-respondérů nedošlo po terapii k žádné statisticky významné změně v sLORETA nálezu.

In our study we looked for clinical and electrophysiological differences between patients with panic disorder who respond well to therapy and those with an inadequate response. Patients were treated by standardized CBT and most of them used also antidepressants. Based on BAI score decreases by 25 %, the patients were classified into two groups – responders and non-responders. On initiation of therapy, there was no statistically significant difference in brain electrical activity between responders and non-responders. After the therapy responders showed a statistically significant (p < 0.05) decrease in alpha-2 activity (10.5–12 Hz) in the occipital lobe. Further, there was a significant trend for increased beta-3 activity (21,5–30 Hz) in the posterior cingulate. In non-responders, there were no statistically significant changes in sLORETA findings following therapy.

Kamarádová, Dana. Demografické a EEG rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří reagují na léčbu, a těmi, kteří reagují nedostatečně. Psychiatrie pro praxi, 2013, 14(2), s. 80-85. ISSN 1213-0508. Dostupné také z: http://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/psy-201302-0009_Demograficke_a_EEG_rozdily_mezi_pacienty_s_panickou_poruchou_kteri_reaguji_na_lecbu_a_temi_kteri_reaguji_ned.php.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS