Zobrazit menuSkrýt menu

Dávky sociálního zabezpečení poskytované v souvislosti s péčí o děti

Autor: Maňáková, Jaroslava | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO sociální zabezpečení, státní sociální podpora, nemocenské pojištění, péče o děti

Diplomová práce je zpracována na téma Dávky sociálního zabezpečení poskytované v souvislosti s péčí o děti. Celá diplomová práce je systematicky členěna na šest kapitol, které jsou dále dle potřeby rozděleny na podkapitoly. V kapitole 2 jsem se pokusila o vymezení pojmu sociální zabezpečení a upřesnění pojmu péče o děti. Dále jsem se snažila nastínit důvody výběru jen některých dávek systému sociálního zabezpečení k bližšímu zpracování. Další dvě kapitoly jsou každá věnována dávkám jedné části systému sociálního zabezpečení, a to kapitola 3 dávkám státní sociální podpory a kapitola 4 dávkám nemocenského pojištění. V 5 kapitole se potom snažím poukázat na další možný vývoj dávek systému sociálního zabezpečení při podpoře rodin pečujících o nezaopatřené děti.

Problematikou sociálních dávek se, vzhledem k nárokujícím skupinám, na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dávky pro rodiny dětí se zdravotním postižením"

- sekce článků s názvem "Tíživá sociální situace"

- článek s názvem "Registr poskytovatelů sociálních služeb"

- článek od Jakuba Tesaře s názvem "Na co mají u nás nárok cizinci s dítětem".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS