Zobrazit menuSkrýt menu

Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k ... : komentář, platná znění právních předpisů, vzory tiskopisů

Autor: Beck, Petr | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE sociální dávky, Česko, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, znevýhodnění, dávka, výše, peníze, nárok, podmínky, legislativa, zákon

Publikace seznamuje s právní úpravou dávek pomoci v hmotné nouzi po změnách, které byly přijaty v rámci tzv. sociální reformy s účinností od 1. 1. 2012. Komentuje právní úpravu obsaženou jak v zákoně č. 111/2006 Sb., tak v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Změny, k nimž došlo v době od předchozího vydání knihy. Sociální reforma v právní úpravě dávek pomoci v hmotné nouzi přinesla řadu zásadních změn, včetně převodu působnosti rozhodování o dávkách a jejich výplatě z obecních úřadů na Úřad práce ČR. Podrobně je v této publikaci popsáno posuzování hmotné nouze a přiznávání dávek po provedených změnách, které směřují zejména k omezení zneužívání dávek a k aktivizaci osob v hmotné nouzi s cílem překonat nepříznivou sociální situaci. Ve druhé části publikace autoři seznamují s novou právní úpravou dávek pro osoby se zdravotním postižením, která byla přijata v rámci tzv. sociální reformy s účinností od 1. 1. 2012.

Beck, Petr et al. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením: k 1.5.2012: komentář, právní předpisy. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 447 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-744-7.

Problematikou sociálních dávek se, vzhledem k nárokujícím skupinám, na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dávky pro rodiny dětí se zdravotním postižením"

- sekce článků s názvem "Tíživá sociální situace"

- článek s názvem "Registr poskytovatelů sociálních služeb"

- článek od Jakuba Tesaře s názvem "Na co mají u nás nárok cizinci s dítětem".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS