Zobrazit menuSkrýt menu

Daltonský učební plán

Autor: Moškvan, Vladimír, Röhner, Roel, Růžičková, Julie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 16, č. 10 (2010)
Plná dostupnost: NE Příhoda, Václav, 1889-1979, Parkhurst, Helen, alternativní škola, výchovný systém, daltonský plán, metodika, evaluace, sebepoznání, vztah učitel-žák, spolupráce, odpovědnost, historické hledisko, výchovně vzdělávací principy, mezinárodní spolupráce, Česko

Daltonská škola v České republice. Představení ZŠ a MŠ Chalabalova v Brně, která je průkopníkem zavádění daltonského plánu v ČR již 20 let. Pedagogové, kteří se na rozvíjení a propagaci daltonského plánu podílejí, jejich aktivity. Rozhovor s ředitelem školy - tradice daltonských škol v českých zemích, jejich existence v období první republiky (V. Příhoda). Inspirace pro uplatnění daltonské metody - spolupráce se školami v Nizozemsku (Utrecht) a Rakousku, zapojení do činnosti Dalton International. Hodnocení dětí podle daltonské metody - kombinace známek, slovního hodnocení a sebehodnocení dítěte. Smysluplná práce s pomůckami, včetně digitálních. Historie vzniku Daltonského učebního plánu (USA, Helen Parkhurstová, 1886 - 1973), který je založen na spolupráci žáků (studentů) a učitelů. Tři základní principy: volnost (zodpovědná svoboda), samostatnost, spolupráce. Využití daltonského plánu ve výuce. Klady daltonského plánu. Daltonské školy v mezinárodním měřítku - rozhovor s R. Röhnerem, prezidentem Dalton International.

Moškvan, Vladimír a Mead, Markéta, ed. Daltonský učební plán. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2010, 16(10), s. 4-10. ISSN 1211-6858.

 

K problematice daltonské pedagogiky a dalších alternativních směrů vzdělávání je na portále Šance Dětem k dispozici článek od Ivany Horváthové s názvem "Alternativní školství".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS