Zobrazit menuSkrýt menu

CODA - slyšící děti neslyšících rodičů

Autor: Redlich, Karel | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE CODA - sdružení dětí neslyšících rodičů, mezinárodní instituce a organizace, dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, postižení, handicap, sluchové postižení, postižení sluchu, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý

Příručka sdružení CODA k problematice slyšících dětí neslyšících rodičů, která byla vydána  v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/18162/pdf.

Redlich, Karel. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ©2008. 93 s. ISBN 978-80-87153-97-0.

K problematice sluchově postižených rodičů a zdravých dětí je na portále Šance Dětem k dispozici článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS