Zobrazit menuSkrýt menu

Co si pamatuji, to mi nikdo nevezme

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 8 (2010)
Plná dostupnost: NE paměť, informace, učení, motivace, rozvíjení schopností, cvičení

Článek věnovaný problematice rozvíjení paměti se zaměřením na děti.

Paměť, její trénování a rozvíjení. Druhy paměti: procedurální dlouhodobá, epizodická, krátkodobá pracovní, dlouhodobá sémantická. Závislost utváření dlouhodobé paměti na uložení informací pomocí paměti krátkodobé. Třídění informací - uspořádání do smysluplných celků, vizualizované mapy, asociace, mnemotechnické pomůcky. Koncentrační a kreativní cvičení pro děti - obrázková, slovní, hry apod. Motivace pro zapamatování jako jeden z faktorů ovlivňujících úspěšnost zapamatování. Vliv prostředí - syndrom závislosti na kontextu. Kapacita paměti. Tzv. rezervní mozková kapacita.

Těthalová, Marie. Co si pamatuji, to mi nikdo nevezme. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(8), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS