Zobrazit menuSkrýt menu

Co se skrývá za slovem "autismus"?

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: ANO autismus, sociální integrace, sociální komunikace, autistický jedinec, mentální handicap, porucha chování, pravidlo, PAS, porucha autistického spektra

Článek k problematice autismu a autistických dětí.

Různé syndromy poruch autistického spektra - nejčastěji problémy s komunikací, sociální interakcí a představivostí, stereotypy v chování, jiné vnímání sebe sama i okolí. Vytvoření řádu a pravidel - uspokojení potřeby jistoty a pravidelnosti - různé formy denního řádu formou obrázků, fotografií apod. Alternativní komunikační systém slouží k navázání kontaktu s dítětem a pomáhá mu najíst cestu do "normálního" světa. Nezvyklé projevy autistického dítěte - verbální i neverbální.

Těthalová, Marie. Co se skrývá za slovem "autismus"?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(1), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS