Zobrazit menuSkrýt menu

Co platí na hyperaktivní děti?

Autor: Sobotová, Eva | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychologie dnes, Roč. 19, č. 11 (2013)
Plná dostupnost: NE dítě, výchova dítěte, chování, nesprávné chování, porucha chování, rodinná výchova, prevence, diagnostika, poradenství, hyperaktivita, handicap, ADHD

Hyperaktivita (syndrom ADHD) je stav charakterizovaný nedostatečnou pozorností, impulzivitou, nedostatkem sebekontroly, neklidem, agresivitou, živostí a nerespektováním pravidel. Podstatné je odlišit, jestli problémy vyplývají ze selhání ve výchově nebo v neurotransmisii. Autorka se ve své praxi zabývá pedagogicko-psychologickým poradenstvím a v textu poskytuje doporučení pro rodiče hyperaktivních dětí. Zabývá se i otázkami správné diagnózy a účinnou léčbou v dětství, aby symptomy hyperaktivity nepřetrvávaly do dospělosti.

Sobotová, Eva. Co platí na hyperaktivní děti?. Psychologie dnes, 2013, 19(11), s. 52-54. ISSN 1212-9607.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS