Zobrazit menuSkrýt menu

Co je to vlastně ta znakovaná čeština?

Autor: Motejzíková, Jitka | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 19, č. 2 (2011)
Plná dostupnost: NE znaková řeč, nonverbální komunikace, terminologie, pojem, sluchově postižený, neslyšící, komunikace, čeština, český znakový jazyk, znakovaná čeština

Autorka vysvětluje rozdíl mezi pojmy znakovaná čeština a český znakový jazyk pro sluchově postižené. Hlavní pozornost při tom soustředí na znakovanou češtinu (tj. umělý jazykový systém, který klade znaky ve větě podle slovosledu českého jazyka) a její potenciální uživatele.

Motejzíková, Jitka. Co je to vlastně ta znakovaná čeština?. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2011, 19(2), s. 9-10.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS