Zobrazit menuSkrýt menu

Co je to stres

Autor: Vrba, Milan | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Prevence sociálně nežádoucích jevů, Roč. 2, č.1 (2004)
Plná dostupnost: NE stres, zvládání, zátěž, sexualita, alkohol, drogy, zdraví, působení, prevence

Slovo stres ve významu nadměrné, dlouhotrvající nebo nepřiměřené zátěže organizmu. Stresový typ, roviny a druhy stresu. Vliv stresu na tělesné nemoci a sexualitu. Působení nadměrného stresu na zvyšování rizika ve vztahu k alkoholua dalším návykovým látkám. Pozitivní vlivy krátkodobého stresu. Zvládání a prevence stresu.

Vrba, Milan. Co je to stres. Prevence sociálně nežádoucích jevů, 2004, 2(1), s.4-7. ISSN 1214-6609.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS