Zobrazit menuSkrýt menu

Co bude, až tu nebudeme?: ptají se rodiče dětí s mentálním postižením

Autor: Dočkálková, Xenie, Švancar, Radmil | Rok vydání: 2018 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, Roč. 121, č. 32
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, škola, školské zařízení, mateřská škola, školka, základní škola, MŠ, ZŠ, střední škola, gymnázium, SŠ, asistence, asistent pedagoga, podpora, pomoc, opatření, legislativa, předpoklady, mentální postižení, mentální retardace, osobní asistence

Rozhovor s Xenií Dočkálkovou, zástupkyní ředitelky Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice (SPMP ČR). Poslání SPMP ČR, historie, inkluzivní vzdělávání, podpora speciálněpedagogických center, postavení asistenta pedagoga, nutnost osobního asistenta, nedostatečná podpora rodin s postiženými dětmi.

DOČKÁLKOVÁ, Xenie. Co bude, až tu nebudeme?: ptají se rodiče dětí s mentálním postiženímUčitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, 121(32), s. 10-12. ISSN 0139-5718.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS