Zobrazit menuSkrýt menu

Cizinecké právo

Autor: Čižinský, Pavel | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence

Publikace k problematice začlenění cizinců - od právních podmínek přes praktické informace až po socializaci vzhledem ke kulturním odlišnostem.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/70223/pdf.

Poznámka: Název publikace z technických důvodů zkrácen, plné znění viz bibliografický záznam níže.

Čižinský, Pavel et al. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků při vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde Praha, 2012. 373 s. ISBN 978-80-7201-887-1.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS