Zobrazit menuSkrýt menu

Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice

Autor: Vyškovská, Magdaléna | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence

Odborná publikace k problematice daňových podmínek, jimiž se musejí řídit cizinci pracující na území ČR.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/210859/pdf.

Vyškovská, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice. 4., rozšířené vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 253 stran. Téma. ISBN 978-80-7552-285-6.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS