Zobrazit menuSkrýt menu

Cizí jazyky a specifické poruchy učení

Autor: Zelinková, Olga | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, SPU, specifické poruchy učení, dysfunkce, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, cizí jazyk, výuka, vzdělání, vzdělávání, metody

Projevy specifických poruch učení (zejména dyslexie) významně ztěžují osvojení cizího jazyka, přičemž hlavní překážkou není pouze neschopnost číst a psát, ale nedostatečný rozvoj poznávacích procesů a v souvislosti s nimi se rozvíjející problémy emocionální. Přesto lze na základě diagnostiky, rodinné anamnézy a osobnostních faktorů vytvořit optimální metodu, díky níž dítě dosáhne hlavního cíle - komunikativní kompetence. Obsah výuky je tedy dán individuálním vzdělávacím plánem vycházejícím z rámcového vzdělávacího programu a vzdělávacího programu školy. Autorka uvádí konkrétní příklady a reedukační postupy osvojování vědomostí a dovedností na modelu výuky německého jazyka a zdůrazňuje základní předpoklad úspěchu: motivace dítěte, klid a pohoda při práci.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/52538/pdf.

ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005 [i.e. 2006]. 167 s. ISBN 80-7311-022-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS