Zobrazit menuSkrýt menu

Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti

Autor: Lacinová, Lenka, Michalčáková, Radka | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychologie pro praxi, 2014, Roč. 49, č. 1-2
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, dospívající, dospělý, citová vazba, partnerství, partnerský vztah

Přehledová studie se zaměřuje na propojení teorie citové vazby a sebedeterminační teorie (SDT) v kontextu partnerských vztahů v dospělosti. Cílem tohoto přehledu je shrnout dosavadní výsledky empirických studií, které propojují perspektivu naplňování základních psychických potřeb vycházející z tezí SDT s citovou vazbou v dospělosti. Naplňování základních psychických potřeb poskytuje motivační rámec pro lepší pochopení vazbového chování v partnerských vztazích. Studie předkládá i náměty pro budoucí výzkum.

Lacinová, Lenka. Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi, 2014, 49(1-2), s. 99-109. ISSN 1803-8670. Dostupné také z: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=07c8188c-46dc-4000-97a5-32a777117bac.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS