Zobrazit menuSkrýt menu

Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Novotná, Magdalena | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE pedagogicko-psychologické poradny, výchovné poradenství, školní psychologie, talentované děti, specifické poruchy učení

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Novotná, Magdalena. Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 173-176. ISBN 978-80-7368-654-3.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS