Zobrazit menuSkrýt menu

Chronický kašel v dětském věku. Problematika pertuse.

Autor: Poláková, Marie | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO Hrstková, Hana, dítě, děti, kašel, chronický kašel, dýchací obtíže, potíže, astma, prevence, pertuse, černý kašel, dávivý kašel

Kašel je jedním z nejčastějších symptomů, které přivádí dětského pacienta k lékaři. Příčinou akutního kašle jsou nejčastěji respirační infekty, kdežto u chronického kašle (trvajícího déle než 3 týdny) může být etiologie různorodá v závislosti na věku. Prezentovaná studie se zaměřuje na pertusi – jednu z příčin chronického kašle s rostoucí incidencí nejen v dětské populaci v posledním desetiletí. Studie probíhala ve dvou fázích. Fáze I : cílem bylo stanovit hladinu paměťových protilátek (IgG) proti pertusovému toxinu (PT) v souboru dětí z jihomoravského kraje a dále stanovit, u kolika dětí se symptomem chronického kašle je příčinou proběhlá pertuse. Fáze II: na základě výsledků pilotní studie byla problematika studována na novém souboru dětí. Ve sledovaném období vzrost počet dětí očkovaných acelulární vakcínou. Cílem bylo srovnat počet dětí s pozitivní hladinou paměťových protilátek proti PT ve skupině dětí očkovaných celobuněčnou a acelulární vakcínou a dále porovnat počet seropozitivních dětí v závislosti na době od posledního očkování. Podrobněji byl studován nový soubor dětí, u nichž byla jako příčina chronického kašle stanovena proběhlá pertuse. Pozornost byla zaměřena na možný vztah mezi pertusí a akutní exacerbací či rozvojem astmatu. V neposlední řadě má studie za cíl prohloubit všeobecnou informovanost o pertusi hlavně v oblasti diagnostiky, zejména uvést možnost diagnostiky pertuse z jednoho vzorku séra pomocí metody ELISA. Z výsledků vyplývá, že dětská očkovaná populace je nedostatečně chráněná proti pertusi. Paměťové protilátky po očkování (celobuněčnou i acelulární vakcínou) velmi rychle klesají, je tedy možné stanovit diagnózu pertuse i z jednoho vzorku séra, pokud hladina IgG protilátek proti PT přesahuje hladinu 125U/ml. Pertuse se šíří hlavně u školních dětí a adolescentů, kde představuje častou příčinu chronického kašle. Infekce pertusí může vyvolat rozvoj či akutní exacerbaci astmatu, je tedy třeba odlišit kašel po proběhlé pertusi od projevů astmatu a léčit dle platných guidelines léčby astmatu. Zavedení přeočkování dětí ve věku 10-11 let acelulární vakcínou je plně na místě.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS