Zobrazit menuSkrýt menu

Chronické hepatitidy v ordinaci praktického lékaře

Autor: Helcl, Jaroslav, Chalupa, Pavel, Ježek, Pavel, Mareček, Zdeněk, Nevoral, Jiří, Němeček, Vratislav | Rok vydání: 1997 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, choroba, nemoc, onemocnění, žloutenka, virová hepatitda, hepatitida, chronická hepatitida, ordinace, projevy, příznaky, léčba, postup

Problematikou virových hepatitid se při své práci více či méně zabývá každý zdravotnický pracovník. Praktičtí lékaři pro děti a dorost i praktičtí lékaři pro dospělé musí nepřetržitě řešit nelehké otázky jejich časné diagnostiky a účastnit se významné činnosti, aktivního vyhledávání nemocných v ohnisku nákazy v rodinách i v dětských či jiných kolektivech. Na jejich činnost navazují lékaři infekčních oddělení s úkoly v diferenciální diagnostice a léčbě. K nejzávažnějším patří otázky vztahu k profesionálním onemocněním a nozokomiálním nákazám, jejichž potlačování závisí na činnosti všech pracovníků zdravotnické služby. Virové hepatitidy představují v České republice, podobně jako jinde ve světě, závažný zdravotní problém. Onemocnění virovými hepatitidami vyžaduje relativně dlouhou hospitalizaci v akutní fázi choroby (v průměru asi 35 dnů), následovanou dlouhou rekonvalescencí. Průměrná pracovní neschopnost činí asi 80 dnů. U 10-15 % pacientů akutní onemocnění přechází do chronického, spojeného s pracovní neschopností i delší než 1 rok a někdy dokonce vedoucího k invaliditě.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/174800/pdf.

Helcl, Jaroslav et al. Chronické hepatitidy v ordinaci praktického lékaře. [1. vyd.]. Praha: Maxdorf, ©1997. 63 s. ISBN 80-85800-64-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS