Zobrazit menuSkrýt menu

Chronická obstipace – terapeutická úskalí v pediatrické praxi

Autor: Sýkora, Josef, Schwarz, Jan, Siala, Konrad | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 4 (2006)
Plná dostupnost: ANO chronická obstipace, terapie, dětský věk

Terapie je založena na přesném odlišení organické a funkční chronické obstipace. Léčebná opatření jsou stále založena hlavně na empirických zkušenostech. Terapie je dlouhodobá a obtížná. Nedosažení trvalého léčebného efektu a recidivy jsou v běžné praxi způsobeny hlavně nepřesnou charakteristikou obstipace a nedostatečnou pozorností věnovanou léčbě. Terapie je komplexní a zahrnuje pečlivé vstupní poučení dítěte a rodiny, pravidelné kontroly, režimová opatření, odstranění akumulace stolice, změnu konzistence stolice a navození defekačního reflexu.

Organic versus functional disease should be explained clearly. Treatment of chronic constipation is mainly based on empirical experience. Treatment is stressful and might be long lasting. Therapy for chronic constipation is complex and includes patient and parent education concerning changes of life style preacautions, relief of impaction, softening of the stool and prevention of suppression of defecation reflex.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS