Zobrazit menuSkrýt menu

Chráněné bydlení osob s mentálním postižením v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením

Autor: Mazánková, Lenka | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dospívající, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, chráněné bydlení, klient, domov pro osoby s postižením, sociální služba

Diplomová práce bude zaměřena na současné domovy, které se specializují na bydlení osob s mentálním postižením, jejich rozdělení a poskytování péče. Dále se bude zabývat možností chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. Pokud tyto mentálně postižené osoby využívají službu chráněného bydlení,zaměřím se jak velkou podporu budou potřebovat v tomto bydlení. Cílem této diplomové práce bude zjistit, zda se osoby s mentálním postižením mohou lépe v chráněném bydlení rozvíjet a začlenit do společnosti než v ústavní péči. Dále se budu zabývat vznikem, rozdělení a příčiny mentálního postižení osob. Další kapitola bude věnována současné institucionální péči o mentálně postižené osoby. Další kapitola bude popisovat chráněné bydlení. Poslední kapitola je výzkumná část. Hlavním cílem šetření v diplomové práci bude, zjistit jestli se mohou mentálně postižené osoby více rozvíjet a začleňovat do společnosti v chráněném bydlení než v ústavní péči. Dílčí cíle budou směřovat k otázkám, jak velkou podporu potřebují při chodu domácností, jaké mají možnosti pracovního uplatnění, jestli mají větší možnosti kulturního vyžití a zda se umí tito mentálně postižení jedinci lépe začlenit do společnosti ostatních osob. Pro tuto práci využiji několik případových studií uživatelů a rozhovory s personálem.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS