Zobrazit menuSkrýt menu

Chlapec s malým vzrůstem

Autor: Aleksijević, Darina, Zapletalová, Jiřina, Smolka, Vratislav | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 5 (2011)
Plná dostupnost: ANO úraz hlavy, posttraumatický hypopituitarizmus, akutní a chronický hormonální deficit

Úrazy hlavy (TBI) patří mezi jednu z hlavních příčin závažné morbidity a mortality u dětí. Incidence se pohybuje v rozmezí 185–250 na 100 000 dětí do 15 let věku za rok, z nichž asi 6 % umírá. Následky pacientů, kteří přežijí, jsou velmi rozmanité: od tělesného postižení různého stupně až k dlouhodobým kognitivním, psychickým a sociálním problémům. Poruchy hormonální tvorby v důsledku úrazu mozku jsou časté, a zejména v akutní poúrazové fázi mohou pacienta ohrozit na životě. Významným bývá tzv. posttraumatický hypopituitarizmus (PTHP), který zahrnuje například i poruchy dospívání nebo deficit růstového hormonu s jejich nepřehlédnutelnou symptomatologií. Můžeme se ovšem také setkávat s dlouhodobým nepoznaným a neléčeným chronickým hormonálním deficitem, jež se vyznačuje apatií, únavností, svalovou slabostí, psychickou nevýkonností a může zhoršovat neurologický nález, komplikovat rehabilitační léčbu a být příčinou duševních poruch. Důležitost včasného odhalení hormonálního deficitu pak má značný význam pro zlepšení kvality života pacientů.

Traumatic brain injury (TBI) is one of the major causes of morbidity and mortality in children. The incidence ranges from 185–250 per 100 000 children under the age of 15 per year, of which about 6 % die. Effects of patients who survive are very diverse: from the disability of varying degrees to the long-term cognitive, psychological and social problems. Hormonal disorders are frequently the result of brain injuries. They are especially found in the acute phase of the trauma leading to fatal consequences in some patients. An important disorder to look out for is so-called post-traumatic hypopituitarism (PTHP), which includes disorders of the puberty or growth hormones. A deficiency in these have their unmistakable symptoms. However, we can also come across patients with unrecognized and untreated long-term hormonal deficiency characterized by apathy, fatigue, muscle weakness and mental problems. These symptoms may worsen the neurological findings, complicating the rehabilitation treatment and can also be the cause of psychological disorders. Early detection of hormonal deficiencies is of great importance to be able to improve the quality of our patients´ lives.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS