Zobrazit menuSkrýt menu

Cesty terapie a prevence drogových závislostí

Autor: Cimický, Jan | Rok vydání: 1999 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Bulletin Národní protidrogové centrály. 1999, č. 3
Plná dostupnost: ANO Cimický, Jan, dítě, děti, dospělý, výchova, psychika, problém, stres, rada, podpora, pomoc, závislost, návyková látka, abstinenční příznaky, drogy, bulletin

V prosinci 1997 proběhl v Paříži II. kongres světové frankofonní psychiatrické organizace. kde měli možnost delegáti ze 42 zemí, kde francouzština je srozumitelným jazykem (mateřským, parciálním či jen zájmovým), společně konzultovat aktuální problémy moderní psychiatrie s návazností komplexní péče.

Cimický, Jan. Cesty terapie a prevence drogových závislostí. Bulletin Národní protidrogové centrály. 1999, č. 3, s. 14-19. ISSN: 1211-8834.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS