Zobrazit menuSkrýt menu

Čeština pro neslyšící [elektronický zdroj] : zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině

Autor: Macurová, Alena | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Multimediální nosič
Plná dostupnost: NE neslyšící, čeština, psané texty, psaný projev, čtenářská gramotnost, produkce a percepce (lingvistika), dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, hluchý, nedoslýchavý, vzdělání, výuka

Učební text na CD zahrnující i praktická cvičení určený pro účely zvyšování kompetence neslyšících ve čtené i psané češtině.

Macurová, Alena et al. Čeština pro neslyšící: zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině [CD-ROM]. Verze 1.0b - BETA (1.9.2007). Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007. Požadavky na systém: procesor 900MHz; 256MB RAM; Windows XP se servis packem 2; rozlišení 1024x768, 16bit. ISBN 978-80-86792-24-8.

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od PavolaAlžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS