Zobrazit menuSkrýt menu

Čeština pro děti cizinců: metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin

Autor: Hrubá, Jitka | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence

Učebnice češtiny pro děti-cizince.

Hrubá, Jitka. Čeština pro děti cizinců: metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno: MSD, 2004. 65 s. ISBN 80-86633-15-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS