Zobrazit menuSkrýt menu

Cesta budoucích rodičů k náhradní rodinné péči se zaměřením na osvojení

Autor: Hájková, Pavla | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO náhradní péče, náhradní rodinná péče, formy náhradní rodinné péče, ústavní péče, osvojení, přímé osvojení, souhlas rodičů s osvojením, dítě „právně volné“, osoba žadatele o osvojení

Diplomová práce, která nese název „Cesta budoucích rodičů k náhradní rodinné péči se zaměřením na osvojení“ má dvě základní části. Teoretická část poskytuje základní vhled do problematiky náhradní péče a to jak rodinné, tak ústavní. Zdůrazňuje jejich rizika a zároveň jejich výhody. Jedna z kapitol pak popisuje celý proces osvojení po jednotlivých krocích, které žadatele čekají a zdůrazněny jsou i jednotlivá úskalí každého kroku. Praktická část pak navazuje na část teoretickou a má podobu výzkumné sondy. V praktické části jsou zveřejněny výsledky analýz dat, která byla získána z polostrukturovaných rozhovorů s žadateli o osvojení. Práce tak poskytuje ucelený přehled problematiky, týkající se osvojení a představuje i málo diskutovanou oblast přímého osvojení v České republice (autorský abstrakt).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS