Zobrazit menuSkrýt menu

České děti a jejich vzory : čím starší, tím méně zájmu o dobro?

Autor: Labusová, Eva | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 41, č. 11 (2011)
Plná dostupnost: ANO Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut dětí a mládeže, dítě, výchova dítěte, hodnotový systém, vzor, působení, hodnota, individuální zvláštnosti, osobnost, výzkum, výzkumná zpráva

Výzkum "Hodnotová orientace dětí od 6 do 15 let", který byl uskutečněn Národním institutem dětí a mládeže za podpory MŠMT v rámci projektu Klíče pro život, podává zevrubnější přehled toho, co je pro české děti důležité a komu by se chtěly podobat. Z výsledků výzkumu: s věkem klesá citlivost vůči negativním jevům, děti ztrácejí pozitivní vlastnosti i pozitivní přístup ke světu ve prospěch konzumu, krátkodobých cílů a snižování zájmu o ostatní.

Labusová, Eva. České děti a jejich vzory: čím starší, tím méně zájmu o dobro?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2011, 41(11), s. 29. ISSN 0323-1879.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS