Zobrazit menuSkrýt menu

Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání

Autor: anonymní dílo | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola, Roč. 56, č. 9 (2009)
Plná dostupnost: NE Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Evropská unie, vzdělávání, žák, cíl výuky, integrace žáka, projekt, cílově orientovaná výuka, základní škola, speciální vzdělávací potřeby, systémový přístup

Od 3. 7. 2009 započala realizace systémového projektu CPIV - Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání na základních školách v ČR. Informace o tom, jakým způsobem bude pracovat, jaký je hlavní cíl a dílčí cíle projektu. Investice do rozvoje vzdělávání z ESF.

Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání. Rodina a škola, 2009, 56(9), s. [16]. ISSN 0035-7766.

Problematice inkluze či integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na obecné úrovni se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Lenky HečkovéNaděždy Kafkové s názvem "Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu"

- od Jany Horáčkové s názvem "Novela školského zákona od 1.9. 2016".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS