Zobrazit menuSkrýt menu

Čarodějův učeň - dvojjazyčné vyučování v 8. a 9.třídě

Autor: Sinecká, Jitka | Rok vydání: 2002 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj, Roč. 10, č.3/4 (2002)
Plná dostupnost: NE bilingvální vzdělávání, bilingvální vyučování, znakový jazyk, smíšené třídy, integrovaná výchova a vzdělávání, slyšící žáci, neslyšící žáci, Hamburk (Německo)

Článek z německého časopisu Das Zeichen přináší příklad z bilingválního vyučování na jedné hamburské škole. Popisuje výuku v německém a znakovém jazyce ve smíšených třídách tj. v takových, kde se vyučování účastní jak slyšící, takneslyšící žáci. Postup bilingvální práce s baladou J.W.Goetha - Čarodějův učeň. První fáze: seznámení se s příběhem a pojmy, druhá fáze: překlad do znakového jazyka.

Sinecká, Jitka. Čarodějův učeň - dvojjazyčné vyučování v 8. a 9.třídě. Info zpravodaj, 2002, 10(3/4), s.20-23.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS