Zobrazit menuSkrýt menu

Canisterapie jako nástroj aktivizace seniorů v zařízení ústavní péče

Autor: Vančíková, Zuzana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dospělý, senior, důchodce, seniorka, důchodkyně, pes, psi, canisterapie, canisterapeutický, podpora, pomoc, prospěch

Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v zařízení rezidenční péče prostřednictvím canisterapie s cílem zjistit, zda má vliv na jejich sociální fungování. Práce je rozčleněna do tří částí. Teoretická část se zabývá rozborem základních pojmů, v části metodologické jsou na základě teoretických poznatků podrobněji vymezeny výzkumné otázky, které jsou poté operacionalizovány. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum provedený ve vybraném zařízení rezidenční péče pro seniory. Na základě analýzy provedených kvalitativních rozhovorů je v závěru práce formulována odpověď na hlavní výzkumnou otázku. Výzkum ukázal, že největším přínosem canisterapie je její schopnost uvolnit atmosféru a tím personálu umožnit navázání kontaktu s klientem případně usnadnit komunikaci mezi klienty samotnými. Snahou autorky je upozornit na přínos canisterapie odbornou i laickou veřejnost.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS