Zobrazit menuSkrýt menu

Budování češtiny u malých neslyšících dětí

Autor: Petráňová, Romana | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 18, č. 2 (2010)
Plná dostupnost: ANO neslyšící, čeština, studium a výuka, bilingvní vzdělávání, slovní zásoba, mluvnice, sluchově postižený, předškolní dítě, malé dítě, žák, komunikace, porozumění textu, práce s textem, rozvíjení schopností, vyučovací metoda, cvičení, ukázka

Autorka článku uvádí několik tipů na různé aktivity, jak učit a rozvíjet češtinu u předškolních a školních neslyšících dětí. Na procvičování a upevňování slovní zásoby a gramatiky zde nabízí např. metodu doplňování slov a znaků k obrázkům, rozbor jednoduchých frází a vět, opakování stejné věty nebo celého textu s obměnou jednoho slova atd.

Petráňová, Romana. Budování češtiny u malých neslyšících dětí. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2010, 18(2), s. 7-9.

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od PavolaAlžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS