Zobrazit menuSkrýt menu

Budou rodiče platit za etnicky "čistou" školu?

Autor: Kartous, Bohumil | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola, Roč. 55, č. 4 (2008)
Plná dostupnost: ANO globalizace, přistěhovalectví, integrace, systém výchovy a vzdělávání, rovnost možností, společenský systém, etnická menšina, xenofobie, multikulturní pedagogika, segregace, škola, třída, etnikum, barva pleti

Co přinese globalizace českému školství? Příklady řešení globalizace ve vyspělých evropských zemích. Škola by měla sehrát významnou roli v otázkách xenofobie a multikulturní výchovy. Na školách s větším počtem etnicky odlišných žáků hrozí riziko segregace.

Kartous, Bohumil. Budou rodiče platit za etnicky "čistou" školu?. Rodina a škola, 2008, 55(4), s. 18. ISSN 0035-7766.

Problematikou cizinců a českého školství se na portále Šance Dětem zabývá článek od Jakuba Tesaře s názvem "Dítě - cizinec v české škole".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS