Zobrazit menuSkrýt menu

Bude pravák, nebo levák?

Autor: Kropáčková, Jana, Koukolík, František | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium
Plná dostupnost: NE dítě, děti, ruka, ruce, levák, pravák, leváctví, praváctví, příčiny, přeučování, lateralita, vyšetření

Anotace přednášky MUDr. Františka Koukolíka prezentované v rámci odborného setkání na téma "Lateralita - problematika funkčnosti a významu pravé a levé hemisféry" (PedF UK Praha, únor 2005). Rozlišování levé a pravé strany, funkční asymetrie. Typy laterality - nevyhraněná, vyhraněná, překřížená. Příčiny leváctví. Předsudky o leváctví. Určování praváctví a leváctví, např. Edinburghská stupnice. Projevování vrozené laterality. Diagnostika laterality - metody.

KROPÁČKOVÁ, Jana. Bude pravák, nebo levák?. Informatorium, 2005, 12(5), s. 5-7. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS