Zobrazit menuSkrýt menu

Bruselská deklarace o znakových jazycích v Evropské unii

Autor: Paur, Jaroslav | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong, Roč. 40, č. 1-3 (2011)
Plná dostupnost: NE Evropská unie neslyšících, Bruselská deklarace o znakových jazycích, Evropská unie, neslyšící, sluchově postižený, komunikace, znaková řeč, rovnocennost, zákonodárství, konference, dokument, Evropa

Článek informující o tom, jak v listopadu 2010 pořádala Evropská unie neslyšících (EUN) v Evropském parlamentu první konferenci o právních předpisech vztahujících se k národním znakovým jazykům neslyšících. EUN jde o to, aby se uživatelé těchto jazyků stali rovnocennými občany Evropské unie s veškerými právy, která mají ostatní (zdraví) občané. Na závěr konference byla podepsána Bruselské deklarace o znakových jazycích, což je dokument významný pro dosažení pokroku v uznávání znakového jazyka v Evropě. Článek přináší úplné znění tohoto dokumentu.

Paur, Jaroslav. Bruselská deklarace o znakových jazycích v Evropské unii. Gong: časopis pro občany s vadami sluchu, 2011, 40(1-3), s. 7. ISSN 0323-0732.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS