Zobrazit menuSkrýt menu

Bilingvní výchova: přináší dětem jen výhody, nebo i rizika?

Autor: Švamberk Šauerová, Markéta, Ježková, Zuzana, Sirius | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 2. 11. 2015
Plná dostupnost: ANO Sirius, Šance Dětem, portál, dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, jazyk, čeština, cizí jazyk, bilingvismus, dvojjazyčnost, výchova, zátěž, učení

Bilingvní dítě sice může být intelektově vyspělejší než jeho vrstevníci, ale jeho vývoj není vždy jen bezproblémový. Běžné je řečové zpoždění až o dva roky. Někdy se mohou objevit i psychické obtíže, například zvýšená úzkostnost. Jaké výchovné praktiky zvolit, aby si ze své dvojjazyčnosti dítě vzalo jen výhody? ...

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Zuzana JEŽKOVÁ a SIRIUS. Bilingvní výchova: přináší dětem jen výhody, nebo i rizika? In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 2. 11. 2015, aktualizováno: 13. 10. 2016 [cit. 2017-07-19]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/bilingvni-vychova-prinasi-detem-jen-vyhody-nebo-i-rizika-163.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS