Zobrazit menuSkrýt menu

Bilingvismus z pohledu rodičů

Autor: Hudáková, Andrea | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj, Roč. 9, č.4 (2001)
Plná dostupnost: NE bilingvismus, bilingvální vzdělávání, slyšící děti, neslyšící děti, český znakový jazyk, mluvená čeština

Autorka vysvětluje, co je to biligvismus, co od něj reálně očekávat, co všechno by měli rodiče vědět při rozhodování se pro bilingvální vzdělávací cestu pro své dítě (jak slyšící, tak neslyšící). Upozorňuje, že v souvislosti sbilingvismem neslyšících nelze uvažovat o souběžném používání mluvené češtiny a českého znakového jazyka - jedná se o dva zcela rozdílné jazyky. Oba tyto jazyky je nutné důsledně od sebe oddělovat.

Hudáková, Andrea. Bilingvismus z pohledu rodičů. Info zpravodaj, 2001, 9(4), s.7-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS