Zobrazit menuSkrýt menu

Bilingvismus a interkulturní komunikace

Autor: Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE bilingvní, bilingvismus, dvojjazyčnost, rodina, rodič, rodiče, výchova, výhody, nevýhody

Publikace Bilingvismus a interkulturní komunikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte. Autoři se v publikaci snaží postihnout i širší témata týkající se bilingvního jedince a část textu pojednává o interkulturní komunikaci, komunikaci s cizincem, o neverbální komunikaci a schopnosti ji náležitě dekódovat. Součástí tohoto pojednání je interkulturní senzitivita obecně a výchova k ní. Publikace věnuje pozornost také formování sebepojetí a identifikaci obecně, zdůrazňuje však její formování především ve vztahu k bilingvní výchově. V této souvislosti je také zmíněna kulturní identita, hodnoty, normy a tradice, rodinné rituály a interkulturní partnerství. Je pojednáno o významu kulturního kontextu, ve kterém dítě žije a o emoční inteligenci. Publikace představuje různé typy bilingvních rodin a jejich výchovné strategie a seznamuje čtenáře s výzkumem realizovaným s česko-německými bilingvními rodinami. V závěru knihy autoři předkládají několik doporučení pro úspěšnou bilingvní výchovu.

Obsah a náhled do publikace je možný na odkaze: https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/6655_preview.pdf.

MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHÖLL, L. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha. Wolters Kluwer, 2011. 128 s. ISBN 978-80-7357-678-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS