Zobrazit menuSkrýt menu

Bilingvální metoda ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku

Autor: Kučerová, Klára | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO sluchově postižení, neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, sluchový analyzátor, sluchová vada, sluchová porucha, vzdělávání, bilingvismus, orální metoda, totální komunikace, znakový jazyk, integrace

Tato diplomová práce je zaměřena na bilingvální metodu ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku. Teoretická část se zabývá terminologickými pojmy v oblasti anatomie sluchového analyzátoru a klasifikace sluchových vad, komunikací a jejími formami využívanými sluchově postiženými, metodami ve vzdělávání a přiblížen je systém vzdělávání v České republice a ve Švédsku. V praktickéčásti jsou popsány a vzájemně porovnány konkrétní příklady bilingválního vzdělávání na školách

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS