Zobrazit menuSkrýt menu

Bilingvální metoda u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku

Autor: Vymazalová, Petra | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO speciální pedagogika, sluchové postižení, neslyšící, klasifikace sluchových vad, výukové metody, bilingvální metoda, předškolní věk, mateřská škola pro sluchově postižené, znakový jazyk

Bakalářská práce „Bilingvální metoda u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku“ se zabývá problematikou bilingválního vzdělávání dětí se sluchovým postižením předškolního věku. Teoretická část pojednává o problematice sluchového postižení a o vzdělávání těchto dětí. Praktická část je zaměřena na způsoby a realizaci bilingvální metody ve dvou mateřských školách naší republiky. Upozorňuje na důležitost neslyšícího pedagoga ve vzdělávání neslyšících a je zaměřena na analýzu rozhovorů s pedagogy na školách pro děti se sluchovým postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS