Zobrazit menuSkrýt menu

Běžecké lyžování nevidomých

Autor: Kvasničková, Kateřina, Jílek, Martin | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 78, č. 4 (2012)
Plná dostupnost: NE lyžování, sport, postižený, handicap, nevidomý, vyučovací metoda, kurs, integrace, metodika, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Problematika integrace osob se zdravotním postižením do sportu. Zkušenosti v oblasti běžeckého lyžování nevidomých. Autoři textu vytvořili vlastní metodiku nácviku běhu na lyžích, která byla v průběhu lyžařských kurzů testována a upravována, až se dostala do podoby, kterou částečně prezentují v článku. Zásadní pozornost musí instruktoři věnovat přípravě před vstupem do skutečné lyžařské stopy, protože tím nevidomému umožní překonat stres a připraví ho efektivně na běh ve sněhu.

KVASNIČKOVÁ, Kateřina a JÍLEK, Martin. Běžecké lyžování nevidomých. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2012, 78(4), s. 23-29. ISSN 1210-7689.

 

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS