Zobrazit menuSkrýt menu

Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie

Autor: Vacek, Jaroslav, Vondráčková, Petra | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Česká a slovenská psychiatrie, Roč. 110, č. 3 (2014)
Plná dostupnost: ANO Vacek, Jaroslav, dítě, děti, dospělý, závislost, návyková látka, abstinenční příznaky, prevence, prevalence, fenomenologie, klasifikace, terapie, postižení, handicap

Časté opakování chování, které přináší okamžité uspokojení, se stává závislostí. Psychiatire v posledních několika letech pracuje nejen s pojmem látková závislost, ale i behaviorální (nelátková) závislost (internet, gambling apod.). Důvodem pro společnou klasifikaci těchto poruch je fakt, že sdílejí některé společné znaky, které lze rozdělit do čtyř základních oblastí: genetické, neurobiologické, osobnostní a klinické charakteristiky. Lidé se stávají závislými ne na droze nebo určitém chování, ale na prožitcích, které jimi jsou vyvolány. Autoři se zabývají jednotlivými charakteristikami závislostí, jejich výskytem a terapií.

Vacek, Jaroslav a Vondráčková, Petra. Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, 110(3), s. 144-150. ISSN 1212-0383.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS