Zobrazit menuSkrýt menu

Baví mě pronikat do světa dětské fantazie

Autor: Pospíšilová, Zuzana, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 5 (2010)
Plná dostupnost: NE mentální retardace, speciální školství, postižený, mentálně postižený, speciální vzdělávací potřeby, speciální výuka, vzdělávací možnosti, integrace žáka, psycholog, asistent

Článek typu rozhovoru s tematikou vzdělávání mentálně postižených dětí.

Rozhovor o práci psycholožky, zabývající se mentálně postiženými dětmi. Postižení a poruchy patřící do skupiny mentálních vad. Typy mentální retardace a způsoby vzdělávání takto postižených dětí (podle jednotlivých typů). Vzdělávací programy určené pro vzdělávání mentálně postižených dětí. Možnosti začlenění dítěte s mentálním handicapem mezi zdravé vrstevníky, podmínky pro úspěšnou inkluzi. Vytváření podmínek pro integraci - příprava učitelů, dětí i jejich rodičů. Osobní asistent a asistent pedagoga - rozdíly v náplni činnosti. Prevence možného zneužití mentálně postiženého dítěte.

Pospíšilová, Zuzana. Baví mě pronikat do světa dětské fantazie. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(5), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS