Zobrazit menuSkrýt menu

Autonomní oběhové funkce u dětí a adolescentů po antracyklinové léčbě

Autor: Šťastná, Jana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO Hrstková, Hana, dítě, děti, postižení, handicap, onkologie, rakovina, nádor, následky, antracyklin, antracyklinová antibiotika, vliv

V práci je studován pozdní vliv protinádorové léčby antracyklinovými antibiotiky na autonomní oběhové funkce u bývalých dětských onkologických pacientů. Byly nalezeny snížené hodnoty krevních tlaků měřených kontinuální metodou po dobu pěti minut i při 24hodinovém ambulatorním monitorování. Citlivost baroreflexu, která vypovídá o vzájemném vztahu složek autonomního nervového systému, byla ve srovnání se zdravou populací také snížená. Dosažené výsledky potvrzují negativní pozdní efekt antracyklinové terapie na kardiovaskulární soustavu a její regulace. Vedoucí práce - Hana Hrstková.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS