Zobrazit menuSkrýt menu

Autobiografie osob s autismem: neznámé pohledy na prožívání autistického postižení

Autor: Hrdlička, Michal | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 55, č. 1 (2011)
Plná dostupnost: NE Aspergerův syndrom, autismus, autobiografie, PAS, poruchy autistického spektra

Článek se zabývá analýzou tří autobiografií osob s autismem přeložených do češtiny – Nikdo nikde (Donna Williams), Život za sklem (Wendy Lawson) a Život s Aspergerovým syndromem: příběh psychoterapie (Christine Preissmann). Popisuje, jak autorky referují o svých specifických příznacích a zájmech, rodinných a partnerských vztazích a kariérách. Analyzuje, jaké strategie zvolily pro boj s autistickým postižením. Dochází k závěru, že lidé s autismem považují za nejtěžší jiné příznaky autismu, než bývá tradičně popisováno v učebnicích a monografiích o autismu. V případě těchto tří autobiografií je subjektivně nejhůře snášeno „smyslové přetížení“ ve vypjatých situacích.

Hrdlička, Michal. Autobiografie osob s autismem: neznámé pohledy na prožívání autistického postižení. Československá psychologie, 2011, 55(1), s. 82-89. ISSN 0009-062X.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS