Zobrazit menuSkrýt menu

Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra

Autor: Makovská, Zuzana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 51, č. 2 (2007)
Plná dostupnost: NE vývojové poruchy, autismus, Aspergerův syndrom, epilepsie, PAS, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom

Studie zaměřená na etiologii, psychologické přístupy a léčebné postupy Aspergerova syndromu. Charakteristika syndromu jako jedné z forem autismu. Jedná se o disharmonický vývoj osobnosti, nejčastěji s poruchami v oblasti sociálních vztahů a komunikace. Inteligence bývá normální, někdy až nadprůměrná, řečový vývoj dobrý. Zájmy a dovednosti dětí jsou však specifické a stereotypní. Diagnostika je obtížnější než u autismu. Porucha vyžaduje zvláštní péči a speciální výchovné postupy. Společnost o ní má prozatím jen velmi malé znalosti.

Makovská, Zuzana. Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra. Československá psychologie, 2007, 51(2), 198-203. ISSN 0009-062X.

Problematikou autismu, přesněji poruch autistického spektra, se na portále Šance Dětem zabývají:

- videodokument s názvem "Zitin příběh: Dětský autismus"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS