Zobrazit menuSkrýt menu

Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice [rukopis]

Autor: Vojtová, Markéta | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO asistenti pedagogů, sluchově postižené děti, výchova a vzdělávání, školy pro sluchově postižené děti, právní aspekty, speciální pedagogika, speciální školy, integrovaná výchova a vzdělávání

V této bakalářské práci se zabývám legislativním ukotvením a reálným postavením asistenta pedagoga a osobního asistenta u osob se sluchovou vadou ve výchovně vzdělávacím procesu. Zaměřuji se především na pracovní náplň a spolupráci asistentů s učitelem, ale zmiňuji i další problematiku - např. odbornou kvalifikaci, možnosti dalšího vzdělávání nebo financování. Hlavní pozornost věnuji asistenci ve speciálních školách pro sluchově postižené, ale popisuji i situaci na školách běžných, kam mohou být děti / žáci / studenti se sluchovým postižením integrováni. Kromě zmíněných asistenčních pracovníků se věnuji i roli tlumočníka – jeho povinnostem ve školství, vymezení jeho pozice v legislativě či oddělení jeho role od role asistenta. V práci uvádím také stručný přehled systému českých škol pro osoby se sluchovým postižením, počty asistentů a žáků na těchto školách. Všímám si rovněž spolupráce slyšících a neslyšících pedagogických pracovníků. Součástí práce je i výzkumná část, jejímž záměrem je zachycení aktuálního stavu asistence na školách pro sluchově postižené. Výzkum byl proveden formou dotazníků určených pro asistenty pedagoga, učitele s nimi spolupracující, osobní asistenty a ředitele. Výsledky jsem se pokusila usouvztažnit s informacemi uvedenými v teoretické části práce. Klíčová slova: Osoba se sluchovou vadou, asistent pedagoga, osobní asistent, tlumočník, integrace, speciální školy.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS