Zobrazit menuSkrýt menu

Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním

Autor: Bartoňová, Miroslava | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE základní školy, speciální pedagogové, vzdělávací programy, sociálně ohrožené skupiny

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice asistentů pedagogů v kontextu vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.

Bartoňová, Miroslava. Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 7-17. ISBN 978-80-7368-654-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS