Zobrazit menuSkrýt menu

Asistent pedagoga

Autor: Kendíková, Jitka | Rok vydání: 2017 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2017, Roč. 14, č. 9 a 10
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, škola, školské zařízení, mateřská škola, školka, základní škola, MŠ, ZŠ, střední škola, gymnázium, SŠ, asistence, asistent pedagoga, podpora, pomoc, opatření, legislativa

V první části článků na téma asistent pedagoga se autorka, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze, zaměřuje na některé klíčové momenty, kterým musí ředitelé škol věnovat pozornost při hledání a zaměstnávání asistentů pedagoga. Protože se jedná o zaměstnance, kteří poskytují podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutno dbát na kvalifikační předpoklady (§ 3, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.), ale také na osobnostní předpoklady. Klíčovou roli hraje také kvalitní a úzká spolupráce s učiteli, poradenskými pracovníky školy a intenzivní komunikace s rodinami žáků.

Ve druhé části článků tematicky zaměřených na práci asistenta pedagoga se autorka zabývá formálními náležitostmi spojenými s pozicí asistenta pedagoga ve škole a některými momenty v oblasti pracovněprávní. Patří mezi ně: 1) souhlas s využitím asistenta pedagoga, 2) zápis údajů do školní matriky, 3) vygenerování výkazu R-44-99. Tyto kroky podmiňují získání finančních prostředků na plat asistenta. V oblasti pracovněprávní autorka upozorňuje na různé varianty pracovních smluv, platové výměry (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných skužbách a správě) a náplň práce (včetně pracovního prostředí).

KENDÍKOVÁ, Jitka. Asistent pedagoga. Část 1, Jak najít kvalitního asistenta pedagoga a jaké předpoklady by měl splňovat?. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2017, 14(9), s. 35-37. ISSN 1214-8679.

KENDÍKOVÁ, Jitka. Asistent pedagoga. Část 2, Zaměstnanec. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2017, 14(10), s. 34-36. ISSN 1214-8679.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS